HarveyDent – 19.05.1925 The Birth [VIDEO]


Głosimy nasze prawa na ziemi…
do bycia człowiekiem, do bycia szanowanym jako człowiek, do posiadania praw jako człowiek w tej społeczności,
na tej ziemi, w tych czasach. Prawa, które wprowadzimy w życie
za pomocą wszelkich niezbędnych środków.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *