4 Replies to “Thụ tinh trong ống nghiệm (In Vitro Fertilization/IVF)”

  1. chủ nhật tuần này em chuyển phôi thai,có mẹ nào đã làm thụ tinh trong ống nghiệm chia sẽ kinh nghiệm dúp em ,làm ăn uống và đi làm sao để phôi thai làm tổ tốt kg à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *